Ochrona danych
Ochrona danych
Wyłącz Google Analytics dla tej strony
Usługa Google Analytics została wyłączona dla tej strony.

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas priorytetem. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie internetowej tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne. Poniżej informujemy Państwa o rodzaju, obsłudze i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe w rozumieniu Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG) są danymi osobowymi lub faktycznymi dotyczącymi konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, tymczasowo przechowujemy ogólne informacje techniczne, takie jak oprogramowanie i sprzęt, z którego Państwo korzystają, adres IP komputera, z którego Państwo nas odwiedzają, odwiedzane strony internetowe oraz datę, godzinę i czas trwania Państwa wizyty. Informacje te są przez nas anonimowo oceniane statystycznie i wykorzystywane wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności treści i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Dalsze dane osobowe, takie jak adres e-mail, nazwisko, adres są zbierane tylko wtedy, gdy informacje te są podawane dobrowolnie, na przykład w kontekście zapytania poprzez nasz formularz kontaktowy. Przekazywanie tych danych przez Państwa odbywa się wyraźnie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą. Przekazane w ten sposób dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane, np. w celu korespondencji w związku z Państwa zapytaniem lub realizacją umowy. Dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów bez Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, prosimy wtedy o przesłanie nam krótkiego e-maila pod adres: info[at]terhell.de

Przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. W przypadkach kiedy zewnętrzni usługodawcy mają kontakt z Państwa danymi osobowymi, podjęliśmy działania prawne, techniczne i organizacyjne oraz przeprowadzamy regularne kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.

Pliki cookies

Używamy plików cookie do oceny statystycznej. Cookies to pliki, które są przechowywane na dysku twardym komputera i służą do ułatwienia nawigacji. Korzystając z nich unikamy konieczności ponownego wprowadzania wszystkich niezbędnych danych przy każdym użyciu systemu. Pliki cookies pomagają nam dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb, takich jak język lub preferowane obszary zainteresowania. Jeśli tego nie chcesz, wystarczy, że wyłączysz akceptację plików cookie w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale oferuje możliwość odrzucenia plików cookie lub wyświetla ostrzeżenia przed ich zapisaniem. Szczegółowe informacje a temat działania plików cookies można znaleźć w instrukcji producenta przeglądarki.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim,

jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystaniu Państwa adresu IP ze skutkiem na przyszłość http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pragniemy zwrócić uwagę, że na tej stronie internetowej kod Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp()" i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu wykluczenia bezpośrednich odniesień osobistych.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem, podjęliśmy szeroko zakrojone techniczne i operacyjne środki ostrożności. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Nasi pracownicy są regularnie szkoleni i zobowiązani do zachowania tajemnicy danych.

Prawo do informacji i publicznego rejestru procedur

Na żądanie poinformujemy Państwa na piśmie, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z przepisami ustawowymi mają Państwo również prawo do poprawiania, blokowania i usuwania tych danych osobowych. W naszym publicznym katalogu procedur podsumowaliśmy informacje zgodnie z § 4e BDSG, które nasz inspektor ochrony danych chętnie udostępni Państwu na żądanie.

Inżynier ds. bezpieczeństwa danych 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych, który jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania informacji, złożenia wniosku lub skargi w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe zewnętrznych inspektorów ochrony danych 

Poufne
Pan Dr. Klaus zu Hoene
intersoft consulting services AG
Frankenstraße 18a
20097 Hamburg 

E-Mail: khoene[at]intersoft-consulting.de

 

NASI PARTNERZY

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22